آشنايي با شهرستان مهران(تصويري)

دولت تدبیر و امید

شروع به کار آسفالت نقطه ایثار و شهادت قلاویزان

شروع به کار آسفالت نقطه ایثار و شهادت قلاویزان

بنا به گزارش مهندس سلیمالنی سرپرست اداره راه و شهرسازی مهران و ملکشاهی این پروژه که به طول 3/5کیلبومتر و با عرض 5/5متر و با مشخصات فنی کاملزیر اساس و اساس اجرا خواهد شد. وی افزود با پیگیریهای آقای ملکشاهی فرماندار شهرستان و با تاکید ویژه مهندس کاظمی مدیر کل راه و شهرسازی استان مبنی بر تسریع در شروع آن امروز آغاز گردید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است