آشنايي با شهرستان مهران(تصويري)

دولت تدبیر و امید

نشست فرماندار شهرستان مهران با مدیران شرکت سروک و آذر(میادین نفتی مهران)

نشست فرماندار شهرستان مهران با مدیران شرکت سروک و آذر(میادین نفتی مهران)

نشست دکتر قاسمی فرماندار مهران با مدیران سایت سروک آذر(شرکت نفت) ✔️مهم ترین سخنان دکتر قاسمی در دیدار با مدیران سایت سروک آذر: ✅ - در تعدیل نیروی کار تدبیر مدیریت شود، و به رضایت کارگران توجه شود. ✅ - امیدوارم با نگاه شما به جذب نیروی بومی در فاز دوم سروک آذر همکاری و تعامل به اوج برسد. ✅ - با مشارکت در زیباسازی شهر مهران نشاط اجتماعی را هویدا سازید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است