فرمانداری

دولت تدبیر و امید

نشست دکتر قاسمی فرماندار محترم با جانشین و معاونت اجرایی سامانه گرمسیری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

نشست دکتر قاسمی فرماندار محترم با جانشین و معاونت اجرایی سامانه گرمسیری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

نشست دکتر قاسمی فرماندار محترم با جانشین و معاونت اجرایی سامانه گرمسیری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است