فرمانداری

دولت تدبیر و امید

نشست دکتر قاسمی فرماندار با شهردار جدید ، اعضای شورای اسلامی و کارکنان شهرداری مهران جهت بررسی مسائل و مشکلات

نشست دکتر قاسمی فرماندار  با شهردار جدید ، اعضای شورای اسلامی و کارکنان  شهرداری مهران جهت بررسی مسائل و مشکلات

نشست دکتر قاسمی فرماندار با شهردار جدید ، اعضای شورای اسلامی و کارکنان شهرداری مهران جهت بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه مدیریت شهری

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است