فرمانداری

دولت تدبیر و امید

شورای مناسب سازی محیط معلولین جانبازان و سالمندان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری برگزار شد.

شورای مناسب سازی محیط معلولین جانبازان و سالمندان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری برگزار شد.

شورای مناسب سازی محیط معلولین و جانبازان و شورای سالمندان با حضور اعضا به ریاست معاونت برنامه ریزی فرمانداری مهران برگزار گردید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است