آشنايي با شهرستان مهران(تصويري)

دولت تدبیر و امید

بازدید وزیر جهاد کشاورزی مهندس حجتی و دکتر قاسمی فرماندار مهران از پروژه های بیابان زدائی شهرستان

بازدید وزیر جهاد کشاورزی مهندس حجتی و دکتر قاسمی فرماندار مهران از پروژه های بیابان زدائی شهرستان

بازدید وزیر جهاد کشاورزی مهندس حجتی و دکتر قاسمی فرماندار مهران همراه با مدیران کل جهادکشاورزی و منابع طبیعی از پروژه های بیابان زدایی و توسعه جنگل در شهرستان مهران ◽️وزیر جهاد کشاورزی در بازدید ضمن ابراز رضایت از موفقیت پروژه های اجرا شده از کلیه مسولین مرتبط قدرانی نمود.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است