آشنايي با شهرستان مهران(تصويري)

دولت تدبیر و امید

حضور دکتر قاسمی برای اصلاح ذات الابین به همراه هیات صلح و بزرگان شهرستان ملکشاهی و ملکشاهیان ساکن شهرستان

حضور دکتر قاسمی برای اصلاح ذات الابین به همراه هیات صلح و بزرگان شهرستان ملکشاهی و ملکشاهیان ساکن شهرستان

حضور دکتر قاسمی برای اصلاح ذات الابین به همراه هیات صلح و بزرگان شهرستان ملکشاهی و ملکشاهیان ساکن شهرستان ، در مسجد شهرک اسلامیه و دعوت از خانواده داغدار حسینی از طایفه روسگه ایل ملکشاهی به صبر و تشکر از خویشتنداری خانواده مذکور

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است