آشنايي با شهرستان مهران(تصويري)

دولت تدبیر و امید

نشست آل صادق معاون اول سفارت ایران در عراق و تعدادی از کارکنان سفارت و فرماندار بدره عراق با دکتر قاسمی فرماندار شهرستان مهران در پایانه مرزی

نشست آل صادق معاون اول سفارت ایران در عراق و تعدادی از کارکنان سفارت و فرماندار بدره عراق با دکتر قاسمی فرماندار شهرستان مهران در پایانه مرزی

نشست آل صادق معاون اول سفارت ایران در عراق و تعدادی از کارکنان سفارت و فرماندار بدره عراق با دکتر قاسمی فرماندار شهرستان مهران در پایانه مرزی 💢 این نشست به منظور بررسی خدمات رفاهی و تسهیل در تردد زائرین در ایام اربعین صورت گرفت. 🔶آقای آل صادق ضمن ابراز رضایت از وضعیت مرز بین المللی مهران و توجه مسئولین به زیر ساخت ها اظهار داشت که چون سنوات گذشته بیشترین تردد زائرین از مرز مهران صورت خواهد گرفت. 🔶در این نشست دکتر قاسمی فرماندار مهران ضمن خوش آمد به ایشان، همراهان و فرماندار بدره از زحمات مهندس سلیمانی دشتکی استاندار ایلام قدردانی نمود و اظهار داشت؛ استاندار محترم تمام موضوعات کنگره عظیم اربعین راشخصا رصد کرده و تدابیر بسیار خوبی را در این زمینه اتخاذ نموده و در اربعین امسال که قطعا متفاوت تر از هر سال خواهد بود با زحمات ایشان اقدامات مفیدی برای آسایش زوار در حال اجراست. 🔶 در ادامه این نشست فرماندار بدره عراق از فرماندار مهران به خاطر رضایت زائرین عراقی هنگام تردد درمرز بین المللی مهران تقدیر و تشکر به عمل آورد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است